Artykuły w kategorii 'Działaj Lokalnie'

Spotkania szkoleniowo-informacyjne

kwi 04, 2016 Kategoria: Działaj Lokalnie
dzialaj_lokalnie_logo_rgb Fundacja „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich” zaprasza osoby zainteresowane złożeniem wniosku w ramach konkursu grantowego „Działaj Lokalnie IX” na spotkania szkoleniowo-informacyjne, które odbędą się: 7 kwietnia 2016r. (czwartek) 16:30 w Centrum Rekreacyjnym Fenix w Potoczku (za boiskiem sportowym). 12 kwietnia 2016r. (wtorek) 10:00 w sali konferencyjnej w siedzibie Fundacji „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich” w Nowym Miasteczku.   W programie spotkania: Omówienie tegorocznego regulaminu konkursu, zasady budowania projektu i przygotowania wniosku o dotację. Ośrodek Działaj Lokalnie prowadzi także indywidualne konsultacje w siedzibie fundacji dla osób zainteresowanych udziałem w konkursie i złożeniem wniosku o dotację. W tej sprawie prosimy o kontakt z koordynatorem programu, Panią Bożeną Skoczeń: bozena@wzgorzadalkowskie.pl lub telefonicznie 68 3888 431 Bieżące informacje na temat konkursu dostępne na:... Czytaj więcej

Ruszył nabór „Działaj Lokalnie IX” 2016r!

mar 31, 2016 Kategoria: Działaj Lokalnie
dzialaj_lokalnie_logo_rgb Ośrodek Działaj Lokalnie Fundacja „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”, ogłasza konkurs grantowy w ramach Programu „Działaj Lokalnie IX edycja” 2016r W ramach tej edycji wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia. W rezultacie podejmowane działania mają przyczyniać się do budowania lokalnego kapitału społecznego. Dofinansowanie otrzymają te projekty , które: zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego, wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności, mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji, przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności, będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i... Czytaj więcej

Jakość działania Fundacji potwierdzona certyfikatem

lis 02, 2015 Kategoria: Działaj Lokalnie
1 28 października 2015r. wręczono kolejne certyfikaty dla zasłużonych Ośrodków Działaj Lokalnie. Przyznanie certyfikatu ma na celu poświadczenie spełnienia przez dany Ośrodek Działaj Lokalnie najwyższych standardów oraz uhonorowanie za szczególnie zaangażowanie i profesjonalizm w prowadzeniu działań służących rozwojowi i aktywizacji społeczności lokalnych oraz umacnianiu kapitału społecznego, stanowiących wzór dla innych organizacji. Standardy Ośrodków Działaj Lokalnie oceniane są w czterech obszarach – potencjału instytucjonalnego ODL, współpracy z grantobiorcami i otoczeniem, współpracy z Polsko Amerykańską Fundacją Wolności i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce oraz współpracy w ramach sieci ODL. Wśród grona certyfikowanych już 12 Ośrodków, 9 kolejnych otrzymało certyfikację, podczas Festiwalu Aktywności Społecznej, który odbył się w Teatrze Kamienica w Warszawie, prowadzonym przez Emiliana Kamińskiego. Wręczenie... Czytaj więcej

Projekt z Gaworzyc na Ogólnopolskiej Giełdzie Projektów

paź 14, 2015 Kategoria: Działaj Lokalnie
ogolnopolska_gielda Miło nam poinformować, że zgłoszony przez stowarzyszenie „Lepsze jutro, twórzmy dziś” projekt znalazł się wśród 20 projektów z całej Polski, który zostanie zaprezentowany na Ogólnopolskiej Giełdzie Projektów, która odbędzie się w dniach 7-8 grudnia 2015 r. w Katowicach. Stowarzyszenie zgłosiło projekt realizowany w roku 2014r. pt. Moto – kolorowo. Nowa przestrzeń zdarzeń w Gminie Gaworzyc, realizowany ze środków Programu Działaj Lokalnie, na który cel, Stowarzyszenie pozyskało dotację w wysokości 3960 zł. W ramach projektu zagospodarowano przestrzeń, która dotychczas była wysypiskiem śmieci. Aktywna grupa zapalonych motocyklistów, wraz z aktywistami z Gaworzyc i we współpracy z samorządem, przedsiębiorcami i lokalnymi działaczami stworzyli miejsce z przeznaczeniem na TOR MOTOCROSSOWY. Dzięki wysiłkom wielu osób, motocykliści mają możliwość trenować i rozwijać swoje pasje. Promocja projektu została zaprezentowana na... Czytaj więcej

Rozdano 170 tysięcy złotych! Umowy podpisane, działania rozpoczęte!

lip 02, 2015 Kategoria: Działaj Lokalnie
20150701_112616_kadr Wzgórza Dalkowskie coraz bardziej aktywne! Tegoroczna edycja konkursu w pełni rozpoczęta.  Umowy zostały podpisane 1 lipca w Fundacji „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”, a mieszkańcy Wzgórz gotowi do działań. W uroczystym charakterze wręczono zgromadzonym umowy na realizację Programu Działaj Lokalnie. Wiceprezes Fundacji Przemysław Maksymów podziękował wszystkim zgromadzonym za aktywność i zaangażowanie oraz wkład pracy, jaki wnoszą podczas działań społecznych. 4 letni dorobek Programu Działaj Lokalnie zbiera swoje żniwo na Wzgórzach Dalkowskich. Coraz więcej osób przystępuje do realizacji inicjatyw lokalnych. W tym roku przekazano do realizacji aż 39 projektów na sumę 170 tys. zł. Jest to pula dwukrotnie wyższa od ubiegłorocznego rozdania. Tak wysoka kwota na dotacje, możliwa była, dzięki wsparciu finansowemu Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności, Związku Gmin Zagłębia Miedziowego oraz samorządów ze Wzgórz Dalkowskich. Dotacje w... Czytaj więcej

Podpisanie umów z Działaj Lokalnie już wkrótce!

cze 26, 2015 Kategoria: Działaj Lokalnie
dzialaj_lokalnie_logo_rgb Uprzejmie informujemy, że w dniu 1 lipca 2015r. o godz. 10.00 w Fundacji „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich” zostaną podpisane umowy z Działaj Lokalnie 2015r. na realizację tegorocznych projektów. Na podpisanie umów proszę dostarczyć: Dokumenty potwierdzające posiadanie osobowości prawnej lub – w przypadku szkół – stosowne pełnomocnictwo od organu, któremu podlega, do samodzielnego zaciągania zobowiązań oraz prowadzenia działań zaplanowanych w ramach projektu. W przypadku, gdy w ramach projektu planowana jest budowa placu zabaw, boiska lub innej infrastruktury przytwierdzonej do gruntu, proszę dostarczyć zgody właściciela gruntu na realizację projektu. Na spotkanie szkoleniowo – informacyjne zapraszamy osoby reprezentujące Grantobiorców, czyli osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań majątkowych oraz koordynatorów projektów, którzy będą odpowiedzialni za realizację projektów z ramienia grup nieformalnych. Na spotkaniu... Czytaj więcej

Rozmowa na temat Działaj Lokalnie na Wzgórzach Dalkowskich w Radiu Elka

cze 15, 2015 Kategoria: Działaj Lokalnie
icon-mic-white Zapraszamy do odsłuchu wywiadu na temat programu Działaj Lokalnie IX Edycji na Wzgórzach Dalkowskich. Gościem Radia Elka była Pani Marta... Czytaj więcej

Wyniki oceny merytorycznej Programu Działaj Lokalnie IX edycji na Wzgórzach Dalkowskich

cze 10, 2015 Kategoria: Działaj Lokalnie
dzialaj_lokalnie_logo_rgb W dniu 10 czerwca 2015r, Zarząd Fundacji Porozumienie Wzgórz Dalkowskich, zatwierdził listę rankingową ocenionych przez Komisję selekcyjną projektów, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszony konkurs IX edycji Programu Działaj Lokalnie. Komisja podjęła decyzję dofinansowania najlepszych projektów inicjujących współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Do dofinansowania spośród 62 wniosków przekazanych do oceny merytorycznej wybrano 39 projektów, na łączną kwotę 170.000 zł. Realizacja IX edycji Programu „Działaj Lokalnie” na Wzgórzach Dalkowskich odbywa się pod honorowym patronatem Radia Elki, a przyznanie dotacji jest możliwe dzięki wsparciu Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności, wsparciu samorządów ze Wzgórz Dalkowskich oraz środków Związku Gmin Zagłębia Miedziowego. Zdecydowanie największym Państwa zainteresowaniem cieszyły się działania z zakresu prowadzenia zajęć aktywizacyjno–integracyjno-twórczych,... Czytaj więcej

Załączniki IX Edycji Programu Działaj Lokalnie na Wzgórzach Dalkowskich 2015

cze 10, 2015 Kategoria: Działaj Lokalnie
dzialaj_lokalnie_logo_rgb Poniżej zamieszczamy załączniki do IX Edycji Programu Działaj Lokalnie na Wzgórzach Dalkowskich 2015 Przewodnik do umowy dla grantobiorców Regulamin IX edycji Działaj Lokalnie Załącznik nr 1 – Wzór wniosku IX edycji Działaj Lokalnie Załącznik nr 2 – Wniosek o wypłatę transzy Załącznik nr 3 – Umowa o współpracy Załącznik nr 4 – Umowa o współpracy Realizator-Wnioskodawca Załącznik nr 5 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Załącznik nr 6 – Oświadczenie o publikacji i wykorzystaniu zdjęć Załącznik nr 7 – Zgoda na wykorzystanie wizerunku (dla dzieci, podpisywana przez rodziców) Załącznik nr 7a – Zgoda na wykorzystanie wizerunku (dla osób pełnoletnich) Załącznik nr 8a – Wzór listy obecności Załącznik nr 8b – Wzór listy obecności Załącznik nr 9a – Wzór ewidencji czasu pracy wolontariuszy Załącznik nr 9b – Wzór karty rozliczenia wkładu rzeczowego niefinansowego Załącznik nr 10 – Wzór opisu faktury rachunku... Czytaj więcej

Zmiana terminu ogłoszenia wyników

maj 29, 2015 Kategoria: Działaj Lokalnie
dzialaj_lokalnie_logo_rgb Informujemy o przedłużeniu terminu wyników oceny merytorycznej wniosków Działaj Lokalnie IX do 10... Czytaj więcej