Wyniki rekrutacji do placówek oświatowych na rok 2017/2018

Poniżej przedstawiamy listy dzieci przyjętych do placówek oświatowych oraz listy dzieci znajdujących się na listach rezerwowych na rok Przedszkolny 2017/2018