„Historie drzewami pisane – kampania informacyjno – edukacyjna na rzecz ochrony zadrzewień przydrożnych i śródpolnych”

Cze 02, 2011 Wpis w kategorii: Inne
image_pdfimage_print

Projekt współfinansowany z Funduszu dla Organizacji Pozarządowych realizowany przez Fundację Porozumienie Wzgórz Dalkowskich oraz Partnera Projektu Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja”

Projekt realizowany był na terenie 12 gmin woj. dolnośląskiego i lubuskiego Wzgórz Dalkowskich, tj. Bytomiu Odrzańskim, Nowym Miasteczku, Kożuchowie Brzeźnicy, Niegosławicach, Szprotawie, Gaworzyc, Grębocic, Radwanic, Polkowic, Żukowic i Jerzmanowej.

Był to pierwszy tak kompleksowy projekt łączący praktyczne zadrzewianie z edukowaniem i informowaniem społeczności lokalnych na terenie tej części Polski. Zaangażował on społeczności lokalne, samorządy oraz szkoły w czynne działania na rzecz zadrzewień śródpolnych obszarów wiejskich. Zwrócił uwagę na znaczenie przyrodnicze i kulturowe zadrzewień przyrodniczych i śródpolnych związanych z krajobrazem Wzgórz Dalkowskich.

W ramach projektu zrealizowaliśmy:

1. Warsztaty :

  • „Walory przyrodnicze Wzgórz Dalkowskich”
  • ” Prowadzenie zajęć terenowych w oparciu o aleje i zadrzewienia przydrożne i śródpolne”
  • ” Terenowe poświęcone znaczeniu zadrzewień, rozpoznawaniu podstawowych gatunków, prowadzeniu inwentaryzacji”

Warsztaty przygotowały nauczycieli do prowadzenia zajęć terenowych w oparciu o najbliższe środowisko oraz wykonania praktycznych działań inwentaryzacyjnych  nauczyciele otrzymali materiały edukacyjne, w tym przewodniki, mapy i instrukcje inwentaryzacji.

2. Przeprowadzono inwentaryzację zadrzewień śródpolnych w terenie przez zespoły szkolne biorące udział w projekcie. Nauczyciele wraz zespołami uczniów opisali kilka najciekawszych pod względem przyrodniczym i krajobrazowym alej znajdujących się w sąsiedztwie szkół lub na terenie gminy.

3. Zorganizowano konkurs „Strażnik przyrody Wzgórz Dalkowskich”. Najlepsze prace otrzymały nagrody rzeczowe a szkoły które przeprowadziły działania chroniące aleje  otrzymały dodatkowo certyfikaty „Strażnika przyrody Wzgórz Dalkowskich”.

4. Na terenie 12 gmin zostały przeprowadzone warsztaty  dla sołtysów, liderów lokalnych, organizacji oraz mieszkańców przedstawiające korzystny wpływ zadrzewień na zachowanie krajobrazu, wartości kulturowych i gospodarkę rolną Wzgórz Dalkowskich. W trakcie warsztatów zostały wybrane miejsca do wykonania nasadzeń śródpolnych i przydrożnych.

5. Wydano publikacje „Chroń zadrzewienia przydrożne i śródpolne” oraz  „Aleje śródpolne – historie drzewami pisane”

Materiały Dotyczące Projektu:

  • Instrukcja Inwentaryzacji Zadrzewień POBIERZ
  • Tabela Wiekowa Drzew POBIERZ
  • Walory przyrodnicze Wzgórz Dalkowskich POBIERZ